بارگیری...
طراحی منزل با دکوراسیون سنتی ایرانی

طراحی منزل با دکوراسیون سنتی ایرانی

ایجاد هماهنگی و هارمونی بین المان های طراحی از مهمترین مباحث طراحی دکوراسیون می باشد . داشتن سبک طراحی , شناخت اصول بکار گیری رنگ ها باعث ایجاد هارمونی و هماهنگی بین عناصر می گردد . طراحی اصیل ایرانی شامل رنگ های بسیار جذاب با گل ها و نقوش گیاهی و استفاده از لوازم سنتی در طراحی می شود . ما در این مقاله به توضیح المان های طراحی سنتی ایرانی می پردازیم , با ما همراه شوید .