بارگیری...

پارچه پرده و مبل شانل تافته لیس ترک

بازدید : 13894

دسته بندی : پارچه پرده


شانل تافته لیس ترک
گل داماس , دو مدل گلریز وساده
موارد استفاده مبلمان استیل , کلاسیک ومدرن
رویه (دستک) پرده
قیمت گلدار و کمبین ۱۶۵۰۰۰ ت
شانل ساده ۱۲۵۰۰۰ تدرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 05138404019 05138454160 تماس بگیرید

شانل تافته لیس ترک
گل داماس , دو مدل گلریز وساده
موارد استفاده مبلمان استیل , کلاسیک ومدرن
رویه (دستک) پرده