پارچه پرده و مبل شانل تافته لیس ترک

بازدید : 3740قیمت: 165,000 تومان

شانل تافته لیس ترک
گل داماس , دو مدل گلریز وساده
موارد استفاده مبلمان استیل , کلاسیک ومدرن
رویه (دستک) پرده
قیمت گلدار و کمبین ۱۶۵۰۰۰ ت
شانل ساده ۱۲۵۰۰۰ ت


شانل تافته لیس ترک
گل داماس , دو مدل گلریز وساده
موارد استفاده مبلمان استیل , کلاسیک ومدرن
رویه (دستک) پرده