پارچه مبل شانل تافته لیس ترک گلدار و کمبین

بازدید : 4456قیمت: 165,000 تومان

شانل تافته لیس ترک
گل داماس
دو مدل گلریز وساده
موارد استفاده مبلمان استیل , مبلمان کلاسیک و مبلمان مدرن و رویه (دستک) پرده


شانل تافته لیس ترک
گل داماس
دو مدل گلریز وساده
موارد استفاده مبلمان استیل , مبلمان کلاسیک و مبلمان مدرن و رویه (دستک) پرده

محصولات مرتبط