بارگیری...

پارچه مبل و پرده شانل تافته طرح میا طرح دار

بازدید : 10758

دسته بندی : پارچه پرده


در طرح های گل و لوز
در۶ رنگ مختلف
پارچه ترک
موارد استفاده مبلمان استیل , مبلمان راحتی و پرده
دارای گلدار داماس وکمبین لوز وسادهدرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن 05138404019 05138454160 تماس بگیرید

در طرح های گل و لوز
در۶ رنگ مختلف
پارچه ترک
موارد استفاده مبلمان استیل , مبلمان راحتی و پرده
دارای گلدار داماس وکمبین لوز وساده